לוח פעילות קנטרי גבעתיים 

משחק מודרך בימים שני וחמישי בבוקר

תחרויות בוקר בימים ראשון שלישי ורביעי

תחרויות אחה"צ בימים שני וחמישי

תחרויות ערב בימים ראשון ורביעי